Landsrapport mai 2022 fra Færøerne til NSK

Landsrapport fra Færøerne foråret 2022

Det var for os i Landsfelag Pensjónista en stor glæde, at vi endelig kunne mødes på Færøerne til høstmødet 15. til 17. september 2021efter så mange møde-udsættelser på grund af Covid-19.

Siden Landsfelag Pensjónista var rammen om det sidste NSK-møde, er der sket en hel del for vores vedkommende.

Desværre blev vi i oktober ramt af en kraftig Corona-bølge, som krævede flere dødsfald, især blandt ældre mennesker, som i forvejen havde dårligt helbred.

Her må jeg lige nævne, at Corona også tog livet af Arne Thorsteinsson.

Arne Thorsteinsson var min forgænger som formand i Landsfelag Pensjónista. Som gæst deltog han i frokosten på Hotel Hafnia, hotellet, hvor vi den 16. september  havde seminar.

Arne Thorsteinsson, som flere af jer i NSK kender, døde, mens hann var indlagt på hospitalet. Det kom som et chok for os alle, at Arne pludselig ikke er blandt os mere. Han vidste så meget, og der er så meget, vi ville have spurgt ham om, hvis han stadigvæk levede. I september 2021 blev han valgt til formand for den lokale pensionistforening i Thorshavn, Pensiónistafelagið í Havn.

Vi savner ham meget.

Ny socialminister

Vi fået en ny socialminister. Han hedder Sólvit E. Nolsøe. På grund af interne politiske stridigheder i regeringskoalitionen besluttede socialminister, Elsebeth Mercedes Gunnleygsdóttir, (sammen med fiskeriminsteren) at opsige ministerembedet. Hun er nu medlem af Lagtinget. Hende havde I anledning til at hilse på under middagen i den lille bygd Gjógv den sidste aften, hvor vi i NSK var sammen.

De ældre har det godt

For to år siden søgte Landsfelag Pensjónista en fond, Sjúkrakassagrunnin, (Sygekassefonden) om nogle hundred tusinde kroner. Pengene skulle bruges til at undersøge, hvordan færinger i alderen 75+ har det helbredsmæssigt, og hvordan de har det i hverdagen.

Det lykkedes os at få kr. 308.000,- til undersøgelsen, som vi sidenhen bad Gallup og en dygtig forsker, som hedder Marie Skaalum Petersen, at tage sig af.

På grund af Covid-19 situationen lykkedes det ikke at gå i gang med undersøgelsen før i november/december 2021.

På Færøerne har vi ca. 4000 ældre i alderen 75+. Lige præcis 2000 af disse fik tilsendt personligt brev, hvor de blev anmodet om at svare 39 spørgsmål digitalt. Alle spørgsmålene havde relationer til deres levevis. Hvis man ikke syntes, at man var i stand til at svare digitalt, havde man også en mulighed at svare pr. telefon.

Spørgsmålene drejede sig om, hvordan de adspurgte boede, om de kunne tænke sig at flytte til mindre lejlighed eller på plejehjem, hvis det blev aktuelt, hvordan det stod til med hensyn til familie, vennekreds, brug af computer, I-pad, mobiltelefon, kørsel, familiemæssig kontakt, venner, medicin, træning, gåture o.s.v.

Det endelige resultat forelå i midten af marts. 

1012 personer deltog aktivt i vores undersøgelse og svarede på spørgsmålene, altså lidt over 50 pct., og det er vi meget taknemlige over.

Meningen med vores undersøgelse er, at alle involverede myndigheder indenfor ældreområdet samt politikere i fremtiden skal kunne bruge det indsamledede materiale på en fremtidig ældrepolitik.

I forbindelse med undersøgelsen, har vi samlet og udgivet de vigtigste oplysninger i en farverigt tidskrift foruden, at alle oplysninger kan læses på vores hjemmeside, www.eldri.fo/Tíðindi/Kanning

Stor konference

Medio marts 2022 arrangerede Landsfelag Pensjónista sammen med kommunalvalgte ældreråd for en stor konference i Nordens hus. Overskriften var ”Situationen indenfor ældreområdet”. Omkring 300 deltagere (der var plads til 400) fra hele landet mødte op. Det viser, hvor stor interessen er for ældreområdet.

Programmet var tætpakket med over 20 foredragholdere, som alle repræsenterede sektorer indenfor ældreområdet samt tre borgmestre og et forholdsvis stort panel.

I løbet af dagen var der også plads til spørgsmål fra salen.

Konferencen, incl. frokost, begyndte kl. 10 og sluttede først kl. 16.

Aldersbegrænsingerne skal væk

Landsfelag Pensjónista arbejder ihærdigt med at få aldersbegrænsningen på 70 år væk, når det drejer sig om pensionister, som er på arbejdsmarkedet. Vi vil have de samme regler at gælde her hos os, som man har andre steder i Norden, f.eks. i Danmark, at man som pensionist skal have lov at være på arbejdsmarkedet så længe, man orker og magter sit job.

På Færøerne går det ikke så godt, som man ville ønske. Dog oplyste borgmesteren i Thorhavns kommune her i foråret, at alle medarbejdere i kommunens regi, fra dags dato skulle have lov at arbejde hos dem, så længe de ønskede at fortsætte. Ingen skulle siges op på grund af alder.

Så, det går langsomt, meget langsomt, den rigtige vej. Og Landsfelag Pensjónista giver ikke op, før aldersbegrænsingerne er slut over hele landet.

21.03.2022

Beate L. Samuelsen

Landsfelag Pensjónista

Færøerne