Landsrapport fra Færøerne efteråret 2022 til NSK – Beate L. Samuelsen

Landsrapport fra Færøerne efteråret (høsten) 2022

Der er ikke sket det helt store, siden Landsfelag Pensjónista afleverede den sidste færøske landsrapport til NSK, nemlig i foråret 2022. Men vi har trods alt haft travlt.   

Efter en typisk færøsk sommer uden ret megen varme og sol, satte vi lørdag 2. september hul på efteråret med en stor pensionistfest i den lille bygd Leirvík.

Det var den årlig tilbagevendende fest, hvor en af vores lokale foreninger sammen med Landsfelag Pensjónista arrangerede en såkaldt ”Ældredag”. Arrangementet går på skift mellem Landsforeningens medlemmer og er meget populært blandt landets pensionister.

330 deltagere fra hele landet deltog i den vellykkede ”Ældredag” i Leirvík.

Lønforhøjelse

Socialministeren Sólvit Nolsøe proklamerer ifølge en ny bekendtgørelse, at familiemedlem, som passer og har omsorg for en af sine nærmeste, som ikke er i stand til at klare sig selv, får en lønforhøjelse på lidt over kr. 7.000 pr. måned fra 1. januar 2023. Hidtil har lønnen været kr. 10.789. Ifølge den nye bekendtgørelse får hjælperen nu kr. 18.000. Hvis det drejer sig om to ældre pensionister, der skal passes og plejes i eget hjem, får hjælperen kr. 5.000 oveni de kr. 18.000 pr. måned.

Det 4. Corona-stik

Landsfelag Pensjónista havde i september et møde med et specielt udvalg nedsat af Sundhedsministeriet om bl.a. forbedring af lokalitetsforholdene i forbindelse med Covid-19 vaccinationer i fremtiden, samt andre massevaccinationer, og hvad man kan gøre for at få flere til at tage imod tilbuddet.

Vi foreslog, at sundhedspersonale i transportable konsultationer kører ud til de små samfund, hvor man ikke har offentlig transport, for at få fat i de ældre borgere, og at man også kan henvende sig til lokale pensionistforeninger, diabetesforeninger, plejehjem etc.

I øjeblikket er man i fuld sving med at vaccinere befolkningen mod Corona med det 4. stik, samt imod influenza.

Sundhedsministeriet ønske er, at en større del af befolkningen lader sig vaccinere.

Tilfældige rehabiliteringstilbud

Socialministeren har efter sommerferien nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Socialministeriet, Sundhedsministeriet samt Færøernes Kommuneforening. Arbejdsgruppens opgave er at finde ud af, hvordan hospitals-udskrevne patienter oplever rehabiliteringssamarbejdet, som skal fungere optimalt mellem de tre omtalte instanser.

I den anledning har arbejdsgruppen henvendt sig til Landsfelag Pensjónista for at høre, hvad vi vidste om problemet.

For at belyse rehabiliteringsproblemet fra den rigtige vinkel, har vi opsøgt flere hospitals-udskrevne pensionister, for med egne ører at høre om deres oplevelser med rehabiliteringstilbud.

De oplevelser, vi kunne fortælle efter samtaler med hjemsendte patienter, var, at nogle havde ingen problemer haft med rehabiliteringstilbuddene. Sundhedsvæsenet havde hjulpet dem hele vejen lige fra endt hospitalsophold til dags dato, mens andre måtte slås for at kunne fortsætte rehabiliteringen efter hjemkomst.

Eksempler var også om ældre, som efter at være kommet hjem måtte opgive rehabiliteringen, idet den lange transport til og fra fysioterapien blev alt for besværlig, hvis de ikke havde bil eller ikke var i stand til selv at køre f.eks. på grund af hofte- og benoperationer.

Ældreområdet hårdt ramt

En anden meget vigtig bekendtgørelse, som Landsfelag Pensjónista fik til høring fra Socialministeriet i sidste måned, var at prisen på alt indenfor ældreområdet stiger, både når det drejer sig om hjemmehjælp, plejehjemsophold, etc.

I betragtning af, at leveomkostningerne er steget utrolig meget i år, forstår vi godt, at dette også rammer ældreområdet, som er nødsaget til at regulere beboernes husleje.

Der er dog grænser for, hvor meget, man kan forhøje huslejen for plejehjemsbeboere. Ifølge loven betaler beboerne et bestemt antal kroner pr. måned efter en særlig betalingssats. Han/hun, som har den laveste indtægt, betaler det mindste beløb, mens pensionisten, som har den højeste indtægt, betaler mest.

Men hvis en regulering af lejen bliver forhøjet på den måde, som Socialministeriet har regnet sig frem til ifølge bekendtgørelsen, kommer beboeren med den laveste leje at betale forholdsvis mere i forhold til prisen, som beboeren med den højeste husleje skal betale ifølge prisstigningerne.

Det synes vi i Landsfelag Pensjónista er uretfærdigt, hvilket vi i vores svar har gjort socialministeren opmærksom på.

Leveomkostningerne steget kolossalt

Situationen på Færøerne er præcis den samme som i de andre nordiske lande, når det drejer sig om den økonomiske situation på grund af krigen i Ukraine.

Som pensionist er man nødt til at spare alle steder, hvor det kan lade sig gøre. Alligevel rækker pensionen ikke til.

Alle daglige udgifter er steget og bliver ved med at stige. Alt er blevet dyrere, fyringsolien, madvarer, etc. Dog er el ikke steget som i de andre lande, som skyldes, at vi har ret meget grøn energi som vand- og vindkraft.

Fra landsstyrets side har man rakt hånden ud til husstande, som er mest ramt af de høje prisstigninger. Blandt disse er pensionister, som kan få et engangsbeløb på kr. 7.000. Pengene er øremærket til de høje olieudgifter. Du får ikke pengene automatisk. Du skal søge om olietilskuddet. Samtidig følger nogle betingelser med, hvis du som pensionist overhovedet skal gøre dig håb om at komme i betragtning at få del i den økonomiske olieudgiftshjælp.

Du må for det første som enlig pensionist ikke have en årlig indtægt over kr. 290.000, og du må ikke have mere end kr. 30.000 stående på din bankkonto.

Disse hårde betingelser gør, at 80-90% af pensionisterne på Færøerne er udelukket fra at få en krone til de forhøjede olieudgifter.

Socialministeriet har spurgt Landsfelag Pensjónista, hvad vi synes om loven, som allerede skulle være vedtaget i Lagtinget her i oktober.

Vi har svaret, at for det første bør indtægtsgrænsen forhøjes, og for det næste bør man sløjfe betingelsen om det lave beløb, som står på bankkontoen, som pensionisten skal bruge til vedligeholdelse.

Finansloven

Den færøske finanslov for 2023 bliver i øjeblikket behandlet i lagtinget. Landsfelag Pensjónista får kr. 450.000. Det er samme pengebeløb, som vi har modtaget de sidste mange år.

11. oktober 2022

Beate L. Samuelsen, forkvinde

Landsfelag Pensjónista

Færøerne